Sponsored Display mở rộng sang thị trường Ấn Độ

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi vừa mở rộng phạm vi triển khai Sponsored Display sang thị trường Ấn Độ.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp và người bán đã đăng ký ở Ấn Độ giờ đây có thể sử dụng chức năng tiếp thị lại dựa trên lượt xem và đối tượng tùy chỉnh của Sponsored Display để tiếp cận khách hàng xuyên suốt hành trình mua sắm trên Amazon, bao gồm cả trang chủ của Amazon. Tính năng kiểm soát linh hoạt cho phép bạn sử dụng quảng cáo hiển thị tự phục vụ để giới thiệu về sản phẩm, thu hút khách hàng mới và tiếp thị lại với quy mô lớn bên cạnh các chiến dịch Sponsored Products và Sponsored Brands.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Advertising