Bổ sung giai đoạn xem lại tùy chỉnh cho các đối tượng Sponsored Display

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tính năng nào mới ra mắt?

Chúng tôi đã bổ sung “giai đoạn xem lại” có thể tùy chỉnh cho cả đối tượng tiếp thị lại với người mua hàng và tiếp thị lại với người xem. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể chỉ định khoảng thời gian 30 ngày qua cho các chiến dịch đối tượng tùy chỉnh Sponsored Display để bao gồm những người thực hiện hành động mua sắm có liên quan (tức là đã truy cập một trang chi tiết hoặc mua một sản phẩm).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Giờ đây, các nhà cung cấp và người bán hàng đã đăng ký có thể thu thập thông tin chi tiết hữu ích hơn khi tạo và quản lý các chiến dịch đối tượng Sponsored Display của họ. Khi tiếp thị lại với người xem, bạn có thể chọn 7, 14, 30, 60 và 90 ngày cho giai đoạn xem lại tùy chỉnh, còn với tiếp thị lại với người mua hàng, bạn có thể chọn 7, 14 và 30, 60, 90, 180 và 365 ngày.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Advertising API