Thông báo ra mắt tính năng

Các đối tượng Sponsored Display hiện đã được cung cấp cho các nhà quảng cáo ở Bỉ

Ngày 08 tháng 05 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Display đã mở rộng nhắm mục tiêu theo đối tượng cho người bán hàng và nhà cung cấp đã đăng ký sang Bỉ, cho phép truy cập vào lượt xem và tiếp thị lại với người mua hàng. Các chiến lược nhắm mục tiêu này cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng mới thông qua cả nhận thức và chiến dịch cân nhắc qua các giai đoạn xem lại tùy chỉnh.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Thông qua việc ra mắt tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng Sponsored Display ở Bỉ, người bán hàng và nhà cung cấp đã đăng ký sẽ có thể tùy chỉnh đối tượng khách hàng họ muốn tiếp cận dựa trên tín hiệu mua sắm của khách hàng và tinh chỉnh sản phẩm chi tiết. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể tương tác với các đối tượng khách hàng đã tìm kiếm, xem hoặc mua một bộ sưu tập sản phẩm trên Amazon và tiếp cận lại họ trên Amazon. Các nhà quảng cáo sử dụng Sponsored Display cũng có thể tùy chỉnh quảng cáo của họ bằng cách chọn kết hợp bất kỳ video, tiêu đề, logo hay hình ảnh đời thường nào để giúp các đối tượng khách hàng khám phá thương hiệu và sản phẩm của họ.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Bỉ

Ai có thể sử dụng?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?