Sponsored Display ra mắt các nhóm quảng cáo cho các nhà cung cấp trong bảng điều khiển quảng cáo

Ngày 21 tháng 2 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Với sự ra mắt này, các nhà cung cấp và người bán có thể tạo quảng cáo nhóm quảng cáo để tổ chức và quản lý tốt hơn các chiến dịch Sponsored Display chiến dịch trong bảng điều khiển quảng cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Nhà quảng cáo có thể sử dụng các nhóm quảng cáo để sắp xếp quảng cáo của họ dựa trên thương hiệu, sản phẩm, danh mục, phạm vi giá hoặc các tiêu chí phân loại khác như chủ đề hoặc chiến lược nhắm mục tiêu.

API Amazon Ads hiện đã hỗ trợ các nhóm quảng cáo cho nhà cung cấp và người bán. Để biết chi tiết kỹ thuật đầy đủ, vui lòng xem cập nhật tài liệu Sponsored Display trong Trung tâm công cụ nâng cao.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo Amazon Advertising
  • Quảng cáo Amazon Ads API