Các đề xuất tiêu đề cho Sponsored Brands

Ngày 25 tháng 03 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo hiện sẽ thấy các tiêu đề được đề xuất khi xây dựng các chiến dịch Sponsored Brands trong bảng điều khiển quảng cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các tiêu đề được tạo dựa trên các sản phẩm được chọn để hiển thị trong quảng cáo và các tiêu đề này tuân theo các hướng dẫn về chính sách quảng cáo của chúng tôi. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các tiêu đề đề xuất để phù hợp nhất với các mục tiêu chiến dịch của mình. Các chỉnh sửa đối với các tiêu đề được đề xuất, cùng với các yếu tố quảng cáo còn lại (logo, hình ảnh, sản phẩm, tên thương hiệu), sẽ tiếp tục trải qua quá trình đánh giá kiểm duyệt tiêu chuẩn.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada

Ai có thể sử dụng?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo