Sponsored Brands mở rộng sang các quốc gia mới cho các tác giả KDP

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Brands hiện đã có mặt tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cho các tác giả của Nhà xuất bản Kindle Direct (KDP) có đủ điều kiện. Những tác giả có ba đầu sách đủ điều kiện trở lên sẽ thấy Sponsored Brands có sẵn trong bảng điều khiển quảng cáo của mình.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Sponsored Brands là các quảng cáo chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC) giới thiệu bạn với tư cách là một tác giả, một tiêu đề tuỳ chỉnh và nhiều cuốn sách, chẳng hạn như một bộ sưu tập cùng một thể loại hoặc một bộ sách dài tập. Quảng cáo nhấp chuột vào một trang đích tùy chỉnh, nơi tác giả có thể hiển thị các đầu sách của mình trong môi trường ảo nhập vai. Truy cập Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Tính năng hiện khả dụng tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo