Quảng cáo được tài trợ và Gian hàng ra mắt tại Singapore

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Phát triển công việc kinh doanh ra thị trường quốc tế có thể là một mục tiêu quan trọng đối với bạn. Để giúp bạn xây dựng công việc kinh doanh, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Amazon Ads hiện đã có mặt tại Singapore.

Cho dù là mở rộng quy mô việc ra mắt sản phẩm mới hay giới thiệu thương hiệu cho khách hàng ở Singapore, người bán hàng và nhà cung cấp đủ điều kiện có thể bắt đầu tận dụng Sponsored Products, Sponsored BrandsGian hàng trên Amazon.sg.

Trước khi bắt đầu, dưới đây là tổng quan về tất cả các tùy chọn với quảng cáo được tài trợ.

Bắt đầu với Sponsored Products

 • Sponsored Products là một cách tuyệt vời để bắt đầu quảng cáo. Quảng cáo Sponsored Products có thể xuất hiện trong kết quả mua sắm và trên trang sản phẩm, đó có thể là một cách hiệu quả để giúp tăng khả năng hiển thị ở một quốc gia mới và cũng giúp tăng doanh số.
 • Khi tạo chiến dịch Sponsored Products ở một quốc gia mới, bạn nên tận dụng các tính năng tự động, bao gồm nhắm mục tiêu tự động, đặt giá thầu động và giá thầu được đề xuất.

Xây dựng nhận thức thương hiệu với Sponsored Brands

 • Nâng cao hồ sơ thương hiệu có thể là một bước quan trọng để hỗ trợ cho doanh số sản phẩm ban đầu của bạn. Sponsored Brands có thể giúp tạo ra nhận thức và sự cân nhắc đến doanh nghiệp của bạn ở Singapore.
 • Vị trí hiển thị Sponsored Brands có thể xuất hiện trong kết quả mua sắm và trang chi tiết sản phẩm, giúp bạn có thể quảng cáo trên các vị trí hiển thị kết quả mua sắm nổi bật hàng đầu. Bạn có thể làm nổi bật logo thương hiệu, nội dung tiêu đề tùy chỉnh và nhiều sản phẩm.

Nổi bật với Gian hàng

 • Khi quảng cáo ở một quốc gia mới, một số khách hàng có thể chưa biết đến thương hiệu của bạn. Gian hàng là một nơi tuyệt vời để cung cấp thông tin cho khách hàng mới và giúp họ khám phá thêm về bạn và lựa chọn sản phẩm.
 • Tạo một Gian hàng có thể giúp nâng cao khả năng hiển thị của thương hiệu và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Đây là những đích đến mang thương hiệu tự phục vụ trên Amazon mà bạn có thể tạo miễn phí.

Toàn cầu hóa trên Amazon

Đã đến lúc bắt đầu! Nếu bạn đang bắt đầu hành trình quảng cáo ở Singapore, hãy đăng ký tài khoản quảng cáo.

Nếu bạn muốn mở rộng phạm vi tiếp cận ra bên ngoài các thị trường hiện đang quảng cáo, trước tiên hãy tạo trang thông tin trên Amazon.sg, sau đó tạo một chiến dịch Sponsored Products hoặc Sponsored Brands tại Singapore.

Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quảng cáo quốc tế:

Tính năng này khả dụng ở đâu?

 • Châu Á Thái Bình Dương: Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo
 • Amazon Ads API