Quảng cáo được tài trợ và Gian hàng ra mắt tại Hà Lan

Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Products, Sponsored BrandsStores hiện đã ra mắt tại Hà Lan. Bộ giải pháp quảng cáo này có thể giúp người bán và nhà cung cấp đủ điều kiện đạt được mục tiêu kinh doanh của họ trên Amazon.nl, bao gồm tăng doanh số và kết nối với người mua hàng.

Tìm hiểu thêm trên blog của chúng tôi.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Kênh

 • Bảng điều khiển quảng cáo