Báo cáo có thể tải xuống về tỷ lệ và xếp hạng lượt hiển thị theo cụm từ tìm kiếm

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

Tính năng nào mới được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa các chiến dịch Sponsored Brands của bạn so với các nhà quảng cáo khác thông qua báo cáo lượt hiển thị theo cụm từ tìm kiếm - hiện đã có sẵn trong trung tâm báo cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Báo cáo này giúp bạn tìm hiểu hiệu quả của các chiến dịch của bạn so với các nhà quảng cáo khác dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo. Báo cáo này thể hiện số lượt hiển thị quảng cáo trong toàn tài khoản đối với mỗi cụm từ tìm kiếm, sự khác biệt với các nhà quảng cáo khác và tỷ lệ phần trăm tổng thể của số lượt hiển thị quảng cáo mà bạn nhận được so với các nhà quảng cáo khác trong khoảng thời gian được chọn.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Kênh

 • Amazon Ads API
 • Bảng điều khiển quảng cáo