Báo cáo tỷ lệ hiển thị của cụm từ tìm kiếm dành cho Sponsored Products

Ngày 22 tháng 03 năm 2021

Tính năng nào được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể biết được tỷ lệ hiển thị Sponsored Products của mình so với các nhà quảng cáo khác như thế nào thông qua báo cáo tỷ lệ hiển thị của cụm từ tìm kiếm, hiện đã ra mắt trên Trung tâm báo cáo.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Báo cáo này thể hiện tỷ lệ hiển thị trong toàn tài khoản của bạn đối dành cho mỗi cụm từ tìm kiếm là như thế nào so với các nhà quảng cáo khác và tỷ lệ phần trăm tổng thể số lượt hiển thị quảng cáo mà bạn nhận được so với các nhà quảng cáo khác trong một khoảng thời gian được chọn. Ví dụ: nếu bạn có tỷ lệ hiển thị Sponsored Products là 20% cho một cụm từ tìm kiếm vào một ngày nhất định, điều đó có nghĩa là bạn đã giành được 20% tổng số lần hiển thị cho quảng cáo Sponsored Products cho cụm từ tìm kiếm đó vào ngày hôm đó. Tương tự như vậy, nếu bạn có số lượt hiển thị xếp hạng ba cho một cụm từ tìm kiếm, điều đó có nghĩa là bạn đã nhận được số lượt hiển thị quảng cáo Sponsored Products nhiều thứ ba cho cụm từ tìm kiếm đó vào ngày hôm đó.

Bạn có thể tải xuống báo cáo tỷ lệ hiển thị của cụm từ tìm kiếm từ Trung tâm báo cáo trong bảng điều khiển quảng cáo.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng
  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo