Chế độ xem tóm tắt báo cáo hợp nhất cho quảng cáo được tài trợ và Amazon DSP hiện đã ra mắt

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo trên toàn thế giới có một chế độ xem tóm tắt báo cáo cho cả quảng cáo được tài trợ và quảng cáo Amazon DSP trong một trang tổng quan báo cáo quan duy nhất.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà tiếp thị muốn có một đích đến duy nhất để xem tổng chi tiêu quảng cáo và hiệu suất của họ để có được thông tin chi tiết về hiệu suất tóm tắt. Trước đây, các nhà tiếp thị phải đăng nhập thủ công vào từng tài khoản, tải xuống và tổng hợp các thông tin chi tiết hoặc nhờ nhân viên đại diện tài khoản thu thập thông tin chi tiết cho họ. Giờ đây, các nhà tiếp thị có thể dễ dàng truy cập chế độ xem nhanh tóm tắt bất cứ lúc nào trong bảng điều khiển quảng cáo.

Để bắt đầu, đăng nhập vào bảng điều khiến quảng cáo bằng thông tin đăng nhập hiện có của bạn và chọn một tài khoản người quản lý. Để truy cập Tóm tắt báo cáo, hãy điều hướng đến Tài khoản người quản lý > Tóm tắt báo cáo.

Nếu bạn chưa có tài khoản người quản lý, hãy tạo tài khoản người quản lý bằng cách chọn tên, chọn loại tài khoản và liên kết các tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ Amazon DSP, Trung tâm hỗ trợ bảng điều khiển quảng cáo hoặc tải xuống hướng dẫn bắt đầu nhanh (chỉ có bằng tiếng Anh).

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng
  • Dịch vụ quản lý Amazon DSP
  • Amazon DSP tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon DSP