Tiện ích dự báo tương tác theo thời gian thực dành cho các giao dịch hiển thị PMP

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Khi đặt mua một mục hàng hiển thị tiêu chuẩn hoặc ứng dụng di động AAP trong Amazon DSP và sử dụng giao dịch Private Marketplace (PMP) làm nguồn cung cấp, các nhà quảng cáo tự phục vụ tại Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu có thể xem các lượt hiển thị có sẵn và chi tiêu phù hợp với yêu cầu của họ thông qua tiện ích dự báo tương tác theo thời gian thực.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước lần ra mắt này, dự báo về lượng hiển thị cho các giao dịch PMP đã được cung cấp thông qua trang dự báo. Quy trình làm việc để xem dự báo đòi hỏi nhà quảng cáo phải chọn cài đặt nhắm mục tiêu theo mục hàng, sau đó chuyển đến một trang riêng để xem kết quả dự báo mà có thể mất hơn 20 giây để tạo kết quả. Nếu không hài lòng với kết quả dự báo, họ sẽ phải chuyển đi chuyển lại giữa trang mục hàng và trang dự báo để điều chỉnh. Kết quả cuối cùng là sự gia tăng tổng thể về thời gian xử lý quy trình đặt mua và một trải nghiệm tẻ nhạt. Để cải thiện trải nghiệm này, Amazon Ads đã thiết kế tiện ích dự báo tương tác xuất hiện ở phía bên phải của trang mục hàng. Khi các nhà quảng cáo điều chỉnh cài đặt mục hàng của họ trong tiện ích mới, họ có thể xem ngay sự tác động đến số lượt hiển thị và mức chi tiêu sẵn có, từ đó tăng khả năng hiển thị và giảm thời gian xử lý quy trình đặt mua.

Để truy cập tiện ích, hãy đăng nhập vào Amazon DSP rồi tạo mục hàng hiển thị tiêu chuẩn hoặc AAP – di động mới và sử dụng giao dịch PMP làm nguồn cung ứng. Để tìm hiểu thêm về tiện ích dự báo này, hãy truy cập nội dung trợ giúp Rodeo tại đây.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Thực thể tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP