Thông báo ra mắt tính năng

Sử dụng đối tượng trùng lặp để xác định đối tượng mới tương tự

Ngày 2 tháng 2 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Đối tượng trùng lặp là các đối tượng có chung đặc điểm khách hàng với đối tượng đã chọn. Tính năng này giúp bạn khám phá những đối tượng mới tương tự mà bạn có thể cân nhắc thêm vào chiến dịch.

Giờ đây, bạn có thể tìm thấy các đối tượng trùng lặp cho một đối tượng nhất định ở trang chi tiết của đối tượng trong Amazon DSP. Trải nghiệm này thay thế các báo cáo trùng lặp. Ngoài ra, bạn hiện có thể tìm thấy thông tin bổ sung về các đối tượng trùng lặp để quyết định xem có đưa họ vào chiến dịch của mình không, bao gồm tỷ lệ phần trăm trùng lặp, phạm vi tiếp cận được dự báo hàng ngày và CPM (Chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Đối tượng trùng lặp cho phép bạn tìm hiểu thêm về các đối tượng của mình trên Amazon và xác định các đối tượng nên đưa vào các chiến dịch Amazon Ads. Ví dụ: bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch bằng cách đưa vào các đối tượng mới tương tự. Việc nắm được những đối tượng hàng đầu trùng lặp với đối tượng của bạn cũng có thể giúp bạn tinh chỉnh quảng cáo và thông điệp nhằm gây ấn tượng tốt hơn với những người có khả năng quan tâm đến thương hiệu.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Europe: Germany, Spain, France, Italy, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Turkey
  • Middle East: Saudi Arabia, United Arab Emirates
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP