Tiếp thị lại bằng quảng cáo truyền hình trực tuyến trong Audience Builder

Ngày 4 tháng 5 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Audience Builder đã ra mắt tính năng tiếp thị lại bằng quảng cáo truyền hình trực tuyến tại Mỹ.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Chúng tôi đã ra mắt tính năng tiếp thị lại bằng quảng cáo truyền hình trực tuyến nhằm giúp bạn tiếp nối trải nghiệm của khách hàng đối với thương hiệu của mình bằng cách tiếp thị lại những đối tượng đã xem quảng cáo truyền hình trực tuyến của bạn, còn gọi là quảng cáo OTT. Giờ đây, bạn có thể tiếp tục trò chuyện với các đối tượng sau khi họ xem quảng cáo truyền hình trực tuyến của bạn để thúc đẩy nhận thức, cân nhắc và mua hàng bằng cách tạo các chiến dịch quảng cáo hiển thị. Tính năng này sẽ giúp bạn tiếp cận với những khách hàng mới bên ngoài gian hàng và giúp họ nhớ lại thương hiệu và sản phẩm của bạn trên Amazon bằng cách bổ sung quảng cáo truyền hình trực tuyến của Amazon vào chiến dịch hiển thị của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết này trong mục trung tâm trợ giúp.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Amazon DSP