Oracle Data Cloud – hệ thống dự đoán tiêu chuẩn

Ngày 20 Tháng 1 năm 2021

Tính năng nào mới ra mắt?

Amazon DSP nay đã hỗ trợ hệ thống dự đoán tiêu chuẩn của Oracle Data Cloud (ODC).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các phân khúc dự đoán tiêu chuẩn của Oracle được xây dựng và duy trì bởi Oracle. Các phân khúc dự đoán tùy chỉnh của Oracle được xây dựng và duy trì tùy chỉnh bởi chính các thương hiệu và đại lý, hoặc với sự trợ giúp của Oracle. Dự đoán là tính năng chọn mục tiêu theo ngữ cảnh, cho phép các thương hiệu tận dụng nội dung đang thịnh hành và khoảng không quảng cáo liên quan theo thời gian thực, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận với đối tượng liên quan. Tính năng dự đoán giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp cận bằng cách tích cực mở rộng các phân khúc mục tiêu dựa trên từ khóa tĩnh theo thời gian thực hàng ngày, cũng như nhận lượt hiển thị trong quá trình trò chuyện với khách hàng. Tính năng này đã có mặt trên toàn thế giới cho các mục dòng video, ứng dụng di động và hiển thị tiêu chuẩn trên các nguồn cung bên thứ ba.

Lưu ý: Việc nhắm mục tiêu dự đoán tiêu chuẩn trước giá thầu chỉ được hỗ trợ trên nguồn cung của bên thứ ba. Nếu được áp dụng trên các mục hàng nhắm mục tiêu đến nguồn cung ứng sở hữu và điều hành bởi Amazon và nguồn cung ứng của bên thứ ba, thì mục hàng sẽ bỏ qua điều này trong khi phân phối lượt hiển thị cho nguồn cung ứng sở hữu và điều hành bởi Amazon. Để biết thêm thông tin về nhắm mục tiêu trước giá thầu của bên thứ ba, hãy tham khảo bài viết trợ giúp này.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP