Ra mắt Chỉ số đa kênh để sử dụng rộng rãi

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi xin thông báo sự ra mắt rộng rãi Chỉ số đa kênh cho khách hàng thuộc danh mục hàng tiêu dùng đóng gói và tạp hóa.

Chỉ số đa kênh (OSM) cho phép các nhà quảng cáo đo lường tác động tổng hợp chung của các chiến thuật quảng cáo đối với các hoạt động mua sắm ở bất cứ nơi nào khách hàng dành thời gian trong quá trình chạy các chiến dịch. Thông tin chi tiết từ OCM có thể giúp nhà quảng cáo điều chỉnh cách phân bổ ngân sách, tối ưu hóa chiến thuật của chiến dịch và tăng tối đa lợi tức thu được từ các khoản đầu tư vào phương tiện truyền thông.

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể truy cập Chỉ số đa kênh toàn diện theo yêu cầu trong Amazon DSP: Quản lý chiến dịch, Trung tâm báo cáo và Amazon Ads API công khai dành cho nhà tích hợp. Các nhà quảng cáo cũng có thể thiết lập Chỉ số đa kênh toàn diện dưới dạng các mục tiêu KPI để tự động hóa hoạt động tối ưu hóa ngân sách. Chức năng tối ưu hóa ngân sách của Amazon DSP tự động chuyển ngân sách giữa các mục hàng để tối đa hóa hiệu suất chiến dịch trong quá trình chạy.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

OSM mang lại giá trị độc đáo của một giải pháp đo lường thống nhất, hữu ích và lâu dài cho các nhà quảng cáo.

  • Đo lường thống nhất trên phễu đầy đủ: Giải pháp này cung cấp một cái nhìn toàn diện về đường dẫn mua hàng trực tuyến và ngoại tuyến, bất cứ nơi nào khách hàng dành thời gian. Các nhà quảng cáo có thể đo lường tác động của các chiến lược và chiến thuật ở cả phần trên, giữa và dưới phễu tiếp thị.
  • Các chỉ số đo lường giúp thực hiện những hành động quan trọng: Báo cáo cấp mục hàng trong OSM cho thấy mối quan hệ giữa đối tượng, vị trí quảng cáo và quảng cáo đối với kết quả đạt được. Các chỉ số OSM giúp bạn nhanh chóng tối ưu hóa và gia tăng hiệu quả của chiến dịch. Các nhà quảng cáo có thể thay đổi chiến thuật hoặc phân bổ lại ngân sách để tối ưu hóa kết quả kinh doanh trong quá trình chạy các chiến dịch.
  • Các giải pháp lâu dài: Giống như tất cả các sản phẩm Amazon Ads, OSM luôn chú trọng đến quyền riêng tư và tính bảo mật. Tất cả các báo cáo đều ở dạng tổng hợp và ẩn danh.

Tổng quan về Chỉ số đa kênh trong Amazon DSP

Hiện đã có sẵn cho khách hàng thuộc danh mục hàng tiêu dùng đóng gói và tạp hóa tại Hoa Kỳ.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP: Quản lý chiến dịch, Trung tâm báo cáo và API công khai của Amazon Ads dành cho nhà tích hợp
  • Tab “Nghiên cứu” của Quản lý chiến dịch Amazon DSP

Ai có thể sử dụng tính năng này?

Các nhà quảng cáo thuộc danh mục hàng tiêu dùng đóng gói và tạp hóa, bao gồm:

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • US