Nhà quảng cáo hiện có thể đo lường tác động tổng thể của quảng cáo được phân bổ với Chỉ số đa kênh (beta)

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Những tính năng nào được ra mắt?

CPG và nhà quảng cáo hàng tạp hóa giờ đây có thể thu thập thông tin chi tiết toàn diện trên các kênh mua sắm một cách dễ dàng và nhanh chóng nhờ Chỉ số đa kênh (OCM). OCM giúp các nhà quảng cáo định lượng kết quả đa kênh từ quảng cáo của họ với cơ chế tập hợp các tương tác từ quảng cáo được phân bổ dưới cả hình thức trực tuyến và ngoại tuyến cũng như trong và ngoài Amazon. Các nhà quảng cáo có thể thiết lập một nghiên cứu OCM trên bảng điều khiển Amazon DSP và báo cáo kết quả đo lường hàng tuần trong thời gian triển khai và làm mới chiến dịch, cho phép các nhà quảng cáo tối ưu hóa ngay khi đang chạy chiến dịch.

Giao diện người dùng thiết lập nghiên cứu Chỉ số đa kênh

Lịch sử nghiên cứu Chỉ số đa kênh và giao diện tải báo cáo xuống

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

OCM có thể mang tới những giá trị độc đáo cho hàng hóa tiêu dùng đóng gói (CPG) và các nhà quảng cáo hàng tạp hóa.

  • Chế độ xem đa kênh: Giải pháp này cung cấp cái nhìn toàn diện về mọi hoạt động mua sắm cả trong và ngoài Amazon cũng như trực tuyến và ngoại tuyến. Các nhà quảng cáo có thể xem trong báo cáo tổng doanh số bán hàng đa kênh cũng như phân tích bán hàng trong và ngoài Amazon
  • Tín hiệu đa nguồn: Phép đo lường cung cấp các chỉ số khử trùng lặp kết hợp tín hiệu bán lẻ Amazon với tín hiệu bán hàng ngoại tuyến của bên thứ ba.
  • Báo cáo mức độ mục hàng: Báo cáo OCM mức độ mục hàng giúp các nhà quảng cáo đánh giá mối quan hệ kết quả giữa đối tượng quảng cáo, vị trí và quảng cáo.
  • Khả năng hành động giữa chừng: Chỉ số được báo cáo giữa thời điểm chạy chiến dịch giúp các nhà quảng cáo thay đổi chiến thuật hoặc phân bổ lại ngân sách để kịp thời tối ưu hóa kết quả kinh doanh.

Tính năng hiện có tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo hàng tạp hoá và CPG, bao gồm cả dịch vụ quản lý và tài khoản tự phục vụ, với các chiến dịch Amazon DSP đủ điều kiện

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Tab “Nghiên cứu” của trình quản lý chiến dịch Amazon DSP