Tạo chiến dịch xuyên quốc gia trong Sponsored Products

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Người bán hàng và nhà cung cấp đang quảng cáo tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico giờ đây có thể tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu tự động Sponsored Products cho một hoặc nhiều quốc gia trong một quy trình duy nhất. Trước đây, bạn được yêu cầu tạo các chiến dịch riêng biệt theo cách thủ công ở mỗi quốc gia nhưng giờ đây bạn có thể tạo một chiến dịch và chiến dịch đó sẽ tự động được sao chép ở mỗi quốc gia được nhắm mục tiêu mà bạn chọn. Cài đặt chiến dịch về ngân sách, giá thầu và sản phẩm được quảng cáo sẽ được bản địa hóa cho mỗi quốc gia. Bạn có thể chọn chỉnh sửa ngân sách, giá thầu hoặc sản phẩm được quảng cáo cho từng chiến dịch riêng lẻ trước khi triển khai từng chiến dịch.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách không cần tạo cùng một chiến dịch nhiều lần cho nhiều quốc gia. Tính năng này cũng có sẵn trên API Amazon Advertising. Truy cập tài liệu tham khảo của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Canada, Hoa Kỳ, Mexico

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Advertising