Thông báo ra mắt tính năng

Tận dụng khoảng không quảng cáo mới với các giao dịch được đảm bảo theo chương trình cho video

Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo ở Brazil, Canada, Mexico và Hoa Kỳ bây giờ có khả năng làm việc với các nhà xuất bản để tạo các giao dịch được đảm bảo theo chương trình và sử dụng các giao dịch với mục hàng video. Khả năng này cho phép nhà quảng cáo tận dụng khoảng không quảng cáo video cao cấp từ các nhà xuất bản thông qua Amazon Publisher Direct (APD), AdX và FreeWheel. Khi một mục hàng được thiết lập để sử dụng một giao dịch được đảm bảo theo chương trình, giao diện sẽ được sắp xếp hợp lý và đơn giản để phản ánh rằng nhà xuất bản sẽ quản lý khoảng không quảng cáo.

Giao dịch được đảm bảo theo chương trình mới

Giao dịch được đảm bảo theo chương trình mới

Mục hàng video mới được kích hoạt thông qua giao dịch được đảm bảo theo chương trình

Mục hàng video mới được kích hoạt thông qua giao dịch được đảm bảo theo chương trình

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các giao dịch được đảm bảo theo chương trình cho phép giao dịch mua trực tiếp giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản, trong khi vẫn khai thác lợi ích của mô hình theo chương trình. Bằng cách sử dụng các giao dịch được đảm bảo theo chương trình, nhà quảng cáo có thể truy cập khoảng không quảng cáo video bổ sung, giảm quy trình quản lý và triển khai chiến dịch thủ công, và làm việc với nhà xuất bản về nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. Điều này có thể giúp nhà quảng cáo tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phân phối của họ và giúp khách hàng khám phá các thương hiệu mới.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?