Các tính năng lọc mới cho báo cáo trùng lặp trong Amazon DSP

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh các báo cáo trùng lặp bằng cách lọc kết quả dựa trên quy mô đối tượng, danh mục, dự báo lượt hiển thị và điểm số yêu thích.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng lọc cho phép bạn xem kết quả đối tượng trùng lặp phù hợp hơn với mục tiêu của mình, giúp bạn dễ dàng tìm đúng đối tượng để tương tác trong các chiến dịch tại các giai đoạn khác nhau của phễu tiếp thị.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP