Sử dụng các trang tính hàng đầu để khởi tạo hiệu quả các chiến dịch mới trong bảng điều khiển quảng cáo

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể sử dụng các trang tính hàng loạt mới trong bảng điều khiển quảng cáo để tạo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo được tài trợ ở quy mô lớn. Các bảng tính hàng loạt mới hỗ trợ Sponsored Display và cập nhật hàng loạt tên chiến dịch. Bạn cũng có thể tìm thấy các chỉ số hiệu suất bao gồm chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC), lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)tỉ lệ chuyển đổi để hỗ trợ phân tích hiệu suất của bạn đến mức độ từ khóa. Ngoài ra, tính năng này có một bản mẫu bảng tính mới với định dạng dữ liệu được cải thiện và thời gian xử lý tải lên nhanh hơn. Các phương pháp hay nhất, hướng dẫn và ví dụ tốt nhất có thể được tìm thấy trong Trung tâm công cụ nâng cao.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các trang tính hàng loạt có thể giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu nỗ lực thủ công. Tính năng này cho phép bạn tạo và quản lý hàng loạt các chiến dịch, tạo nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch và quản lý hàng nghìn từ khóa cùng một lúc. Chúng tôi đề xuất các trang tính hàng loạt để tối ưu hóa chiến dịch, tạo chiến dịch và báo cáo.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương Quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo của Amazon