Thông báo ra mắt tính năng

Thiết lập cấu trúc tài khoản tùy chỉnh cho tổ chức của bạn bằng cách liên kết các Tài khoản người quản lý (MA)

Ngày 15 tháng 4 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Nếu bạn là nhà quảng cáo hoặc đối tác Amazon Ads có cơ cấu tổ chức phức tạp và danh sách đối tác kinh doanh quảng cáo của bạn trải dài trên nhiều Tài khoản người quản lý (MA) đại diện cho các nhóm mua hàng khác nhau, thì giờ đây bạn có thể liên kết các MA đó với MA của mình. Bằng cách liên kết MA khác với MA của bạn, giờ đây bạn có thể tạo một nhóm tài khoản đa cấp độ hoặc phân cấp thể hiện chính xác hơn phương thức hợp tác giữa tổ chức của bạn với Amazon, với mỗi cấp độ đại diện cho một nhóm mua hàng từ công ty điều hành, khu vực địa lý, đơn vị kinh doanh của bạn hoặc bất kỳ cách nào khác mà bạn muốn. Đây còn được gọi là MA “lồng ghép” hoặc “đa cấp độ”.

Hình ảnh lồng ghép 1

[Quy trình liên kết] Ngoài quảng cáo được tài trợ và tài khoản ASDP, giờ đây bạn có thể liên kết các tài khoản người quản lý khác với tài khoản người quản lý của mình

Hình ảnh lồng ghép 2

[Trang tài khoản] Sau khi liên kết các tài khoản người quản lý, giờ đây bạn có thể thấy hệ thống phân cấp của cấu trúc tài khoản của mình.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bằng cách liên kết nhiều MA từ tổ chức của họ với nhau, các nhà quảng cáo và đối tác Amazon Ads có thể tạo một cấu trúc tài khoản duy nhất và tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu báo cáo và quản lý quyền truy cập cụ thể của họ. Sau khi liên kết, họ có thể xem và làm việc trên tất cả các tài khoản quảng cáo do tổ chức của họ quản lý ở một nơi trong khi vẫn duy trì sự tách biệt về dữ liệu cho các nhóm mua hàng khác nhau. Để quản lý quyền truy cập, họ có thể mời (các) thành viên trong nhóm của mình tham gia các cấp độ khác nhau trong cơ cấu tổ chức (tài khoản người quản lý phụ), qua đó (những) người dùng được mời chỉ có quyền truy cập vào một nhóm nhà quảng cáo giới hạn đại diện cho nhóm mua hàng của họ. Cuối cùng, người dùng trên MA “mẹ” chính thuộc cấp độ cao nhất có thể thao tác với toàn bộ danh sách đối tác kinh doanh của họ để tạo báo cáo tổng hợp, quản lý người dùng ở các cấp độ khác nhau trong cơ cấu tổ chức bằng cách sử dụng cùng các tính năng MA mà họ vẫn sử dụng cho đến nay trong Bảng điều khiển quảng cáo.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Ireland, Đan Mạch, Luxembourg
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Israel, Ai Cập, Ma-rốc, Bahrain, Kuwait
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo (nhà cung cấp, người bán, tác giả, v.v.)
  • Đối tác Amazon Ads (đại lý, nhà cung cấp công cụ 3P)

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API [Lưu ý: bạn có thể liên kết các MA thông qua Ads API nếu bạn có quyền truy cập vào cả hai MA. Tính năng liên kết các MA thông qua việc yêu cầu quyền sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2024]