Thông báo ra mắt tính năng

Các thao tác điều khiển từng bước mới giúp xây dựng nội dung sáng tạo liền mạch và có tổ chức hơn

Ngày 3 tháng 2 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Bảng điều khiển đa cấp là một giao diện người dùng được chúng tôi thiết kế lại gần như hoàn toàn trong Trình tạo nội dung sáng tạo dành cho Sponsored Brands. Việc thiết kế lại này mang đến trải nghiệm đơn giản hơn với Trình tạo nội dung sáng tạo và cung cấp một hệ thống phân cấp rõ ràng nhất quán trên tất cả các định dạng quảng cáo. Bảng điều khiển chính hiển thị trạng thái tổng thể của nội dung sáng tạo bao gồm các cảnh báo, lỗi và quyết định từ chối. Mỗi trường (logo, tên thương hiệu, tiêu đề, v.v.) đều có bảng điều khiển con riêng cung cấp thêm không gian cho nhiều nội dung hơn.

Cách điều hướng được thiết kế lại trên nội dung sáng tạo sẵn có cho tất cả các định dạng quảng cáo Sponsored Brands bao gồm: Bộ sưu tập sản phẩm, Tiêu điểm gian hàng, Video và Bộ sưu tập tác giả.

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị video Sponsored Brands dẫn đến trang đích của Gian hàng với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị video Sponsored Brands dẫn đến trang đích của Gian hàng với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Chỉnh sửa bảng điều khiển con cho tên thương hiệu

Chỉnh sửa bảng điều khiển con cho tên thương hiệu

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị Bộ sưu tập sản phẩm Sponsored Brands có một hình ảnh tùy chỉnh cùng với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị Bộ sưu tập sản phẩm Sponsored Brands có một hình ảnh tùy chỉnh cùng với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị Tiêu điểm gian hàng Sponsored Brands với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Trình tạo nội dung sáng tạo hiển thị Tiêu điểm gian hàng Sponsored Brands với tất cả các bảng điều khiển con đã hoàn thành

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Cách điều hướng được thiết kế lại trên nội dung sáng tạo giúp có thêm khoảng trống trong các bảng điều khiển con của trường, từ đó cho phép chúng ta có thêm nội dung trợ giúp hoặc nhiều ngữ cảnh hơn về những gì được yêu cầu và cho phép thực hiện các vòng lặp nhanh hơn đối với các định dạng quảng cáo mới và hiện có. Nhà quảng cáo có thể dễ dàng cho biết trường nào đã hoàn thành và trường nào vẫn cần phải điền thông tin trước khi gửi chiến dịch. Vị trí đặt thông báo cảnh báo và lỗi nhất quán trên các định dạng quảng cáo và mang đến trải nghiệm liên tục cho nhà quảng cáo.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo Sponsored Brands (và Tác giả) có quyền truy cập vào bảng điều khiển Amazon Ads.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo