Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Giờ đây, các nhà quảng cáo tại Pháp có thể đo lường tác động của tiếp thị thương hiệu bằng cách sử dụng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, bên cạnh các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và Đức, những nơi mà Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon đã có sẵn, các nhà quảng cáo tại Pháp cũng có thể đo lường các chiến dịch Amazon Ads ở đầu và giữa phễu bằng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon là một cách thấu đáo, dễ dàng và nhanh chóng để các nhà quảng cáo đo lường và tối ưu hóa các mục tiêu của thương hiệu ở giai đoạn đầu phễu. Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon hỗ trợ đo lường và tối ưu hóa tác động của quảng cáo đối với các mục tiêu ở giai đoạn đầu giữa phễu như cảm nhận và nhận thức thương hiệu. Với sự tham gia của cộng đồng Amazon Shopper Panel đông đảo, mang tính đại diện và tích cực, Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon hỗ trợ đem đến kết quả đo lường khách quan và cụ thể. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết, chẳng hạn như chiến dịch của nhà quảng cáo đã tác động ra sao đến tỷ lệ phần trăm số người trả lời rằng họ biết về một thương hiệu hoặc quan tâm đến việc mua hàng từ một thương hiệu.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • CA
  • US
Châu Âu
  • DE
  • FR
  • UK

Dành riêng cho API

Để tạo ra, quản lý và truy xuất kết quả cho các nghiên cứu về Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon, vui lòng sử dụng các điểm cuối sau đây:

Tìm hiểu thêm về API Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.