Thông báo ra mắt tính năng

Nhận tín hiệu MMM chi tiết hơn từ Amazon với nguồn cấp dữ liệu cập nhật về hiệu suất bán lẻ và quảng cáo Mô hình tiếp thị hỗn hợp của Amazon

Ngày 15 tháng 4 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã nâng cao nguồn cấp dữ liệu về mô hình tiếp thị hỗn hợp bằng cách bắt đầu hỗ trợ cung cấp các chỉ số hàng ngày. Giờ đây, các nhà quảng cáo và đối tác MMM hỗ trợ của họ có thể nhận được các tín hiệu MMM có thể so trực tiếp với các nhà xuất bản khác, bất kể tần suất tổng hợp của họ.

Cài đặt báo cáo

Chọn chi tiết hàng ngày hoặc hàng tuần trong phần cài đặt yêu cầu báo cáo MMM

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Cứ 4 nhà tiếp thị sử dụng MMM, thì có 3 nhà tiếp thị lấy đây làm nguồn thông tin chân thực nhằm xác định tác động của từng kênh tiếp thị và nhà xuất bản đến doanh số. Kết quả của MMM quyết định >60% mức phân bổ ngân sách tiếp thị. Bối cảnh MMM đang phát triển chóng mặt với sự tham gia của các nhà cung cấp ROI nhanh chóng mới gia nhập lĩnh vực này. Nguồn cấp dữ liệu hàng ngày cho phép chạy MMM trong các tháng theo lịch mà không bị thiếu/thêm ngày trong các tuần giao giữa các tháng. Nguồn cấp dữ liệu này cũng cho phép tổng hợp các tín hiệu MMM trong các khoảng thời gian có thể so sánh được giữa các nhà xuất bản.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Các nhà cung cấp, đại lý và nhà quảng cáo MMM đang tham gia vào quy trình thu thập dữ liệu hoặc lập mô hình MMM và đã đăng ký thông qua quy trình tự phục vụ của chúng tôi.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Khách hàng có thể truy cập công cụ thông qua tài khoản người quản lý trong bảng điều khiển quảng cáo bằng cách chọn Đo lường và báo cáo > Mô hình tiếp thị hỗn hợp.