Thông báo ra mắt tính năng

Cải thiện độ tin cậy của các mô hình hỗn hợp tiếp thị của bạn với nguồn cấp dữ liệu quảng cáo và hiệu suất bán lẻ của Mô hình hỗn hợp tiếp thị của Amazon (MMM).

Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng quyền truy cập vào nguồn cấp dữ liệu mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) bằng cách ra mắt giải pháp này tại Vương quốc Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giờ đây, các nhà quảng cáo ở các quốc gia này có quyền truy cập vào các tín hiệu quảng cáo và bán lẻ cần thiết để có được thông tin chi tiết chính xác từ các giải pháp MMM của họ.

Mô hình hỗn hợp tiếp thị

Các yêu cầu đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc Ả Rập Xê Út có thể được gửi và xem xét trong đơn đăng ký MMM

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bằng cách nhận được những thông tin chi tiết này từ Amazon, các nhà quảng cáo và đối tác MMM của họ có thể đảm bảo họ đang phản ánh chính xác Amazon trong MMM của họ.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà cung cấp, đại lý và nhà quảng cáo MMM đang tham gia vào quy trình thu thập dữ liệu hoặc lập mô hình MMM và đã đăng ký thông qua quy trình tự phục vụ của chúng tôi.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Khách hàng có thể truy cập công cụ thông qua tài khoản người quản lý trong bảng điều khiển quảng cáo bằng cách chọn Đo lường và báo cáo > Mô hình hỗn hợp tiếp thị.