Quyền chỉ xem hiện đã ra mắt cho tài khoản người quản lý

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Bây giờ bạn có tùy chọn cấp cho tài khoản người quản lý và người dùng quyền chỉ xem đối với dữ liệu quảng cáo của bạn. Các nhà quảng cáo và đối tác có quyền chỉ xem qua tài khoản người quản lý có thể xem lại các chiến dịch quảng cáo, tài sản về thành phần quảng cáo và thông tin chi tiết về hiệu suất. Quyền chỉ xem của tài khoản người quản lý cũng cho phép người dùng tạo và tải xuống báo cáo và xem hóa đơn và thông tin thanh toán. Họ không thể tạo hoặc sửa đổi chiến dịch trong Sponsored Brands, Sponsored Display hoặc Sponsored Products.

Màn hình “phê duyệt yêu cầu liên kết” bên dưới quyền truy cập và cài đặt trong bảng điều khiển quảng cáo Amazon.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Nhiều cá nhân khác nhau có thể giúp bạn thiết lập, quản lý và xem lại các chiến dịch quảng cáo của mình, nhưng không phải tất cả đều cần khả năng chỉnh sửa. Tính năng này cho phép bạn chỉ cung cấp cho người dùng cấp truy cập mà họ cần, giúp giảm nguy cơ họ thực hiện các thay đổi không mong muốn.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Quản trị viên tài khoản người quản lý
  • Quản trị viên tài khoản quảng cáo được tài trợ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo của Amazon