Xem và quản lý các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Để giúp bạn chia sẻ dữ liệu của mình một cách an toàn, chúng tôi sẽ ra mắt một trang ứng dụng của bên thứ ba mới cung cấp khả năng theo dõi tốt hơn các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn. Các ứng dụng của bên thứ ba được tạo ra bởi các công ty hoặc nhà phát triển không phải là Amazon.

Xem các ứng dụng của bên thứ ba và những gì họ có thể truy cập:

 1. Chuyển đến Truy cập và Cài đặt trong tài khoản quảng cáo của bạn và nhấp vào thẻ “Ứng dụng của bên thứ ba”.
 2. Đối với mọi ứng dụng, (những) người dùng đã ủy quyền sẽ được liệt kê. Cấp truy cập của ứng dụng giống với người dùng ủy quyền của ứng dụng, tức là người dùng có quyền chỉ xem sẽ chỉ có thể cấp quyền chỉ xem cho ứng dụng.
 3. Bạn có thể thay đổi phạm vi truy cập của ứng dụng bằng cách thay đổi quyền cho người dùng ủy quyền (lưu ý: điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng đó).

Xóa quyền truy cập của tài khoản của bên thứ ba:

Nếu bạn cấp quyền truy cập cho một ứng dụng của bên thứ ba mà bạn không còn tin tưởng hoặc muốn sử dụng, bạn có thể xóa quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của mình. Ứng dụng sẽ không thể truy cập thêm bất kỳ thông tin nào từ tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể cần yêu cầu họ xóa dữ liệu họ đã có.

 1. Chuyển đến Truy cập và Cài đặt trong tài khoản quảng cáo của bạn và nhấp vào thẻ “Ứng dụng của bên thứ ba”.
 2. Nếu bạn là người dùng đã ủy quyền cho ứng dụng, bạn sẽ thấy một liên kết đến “quản lý ủy quyền” trong cột hành động. Đi đến liên kết này để truy cập cổng thông tin Đăng nhập với Amazon và xóa ứng dụng.
 3. Nếu một người dùng khác trên tài khoản của bạn ủy quyền cho ứng dụng, bạn có thể yêu cầu họ hoàn thành quy trình xóa Đăng nhập với Amazon hoặc bạn có thể xóa người dùng khỏi tài khoản quảng cáo của mình (lưu ý: điều này cũng sẽ chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào tài khoản của bạn).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Hiển thị các ứng dụng của bên thứ ba trong bảng điều khiển quảng cáo giúp tăng khả năng theo dõi thông tin cho quản trị viên và giúp quản lý người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn dễ dàng hơn. Điều này cho phép bạn kiểm soát dữ liệu quảng cáo của mình tốt hơn.

Tính năng này có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển
 • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Quản trị viên tài khoản người quản lý
 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Tác giả KDP

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo của Amazon