Quản lý mối quan hệ thương hiệu với sản phẩm

Ngày 15 tháng 1 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Là nhà quảng cáo trên bảng điều khiển Amazon Ads, giờ đây bạn có thể đánh giá và quản lý mối quan hệ thương hiệu với sản phẩm. Thêm sản phẩm vào thương hiệu, hoặc xóa các sản phẩm được phân loại sai để phân bổ tốt hơn vào các chỉ số như tổng số lần mua và trải nghiệm lựa chọn tốt hơn.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Chúng tôi đã cho phép khả năng đánh giá và quản lý cách liên kết thương hiệu với sản phẩm và yêu cầu thay đổi để loại bỏ sản phẩm khỏi thương hiệu. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vào Menu thương hiệu trong phần Truy cập và Cài đặt để xem và chỉnh sửa mối quan hệ thương hiệu với sản phẩm.

Mọi thay đổi được thực hiện cho các mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chiến dịch quảng cáo bạn đang chạy và bất kỳ chiến dịch nào trong tương lai. Sau khi các thay đổi đề xuất đã được chấp thuận, phân bổ sẽ bị ảnh hưởng trên quảng cáo hiển thị, chiến dịch Sponsored Products, Sponsored BrandsSponsored Display cho các chỉ số như tổng số lần mua. Thay đổi này không ảnh hưởng đến việc thanh toán của bạn.

Bản cập nhật này giúp bạn đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên tất cả các chương trình quảng cáo.

Truy cập Trung tâm hỗ trợ để tìm hiểu thêm.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Kênh

 • Bảng điều khiển quảng cáo
 • Amazon DSP