Thông báo ra mắt tính năng

Giới thiệu về quảng cáo podcast từ Amazon Ads hiện được cung cấp rộng rãi ở Vương quốc Anh thông qua Amazon DSP

Ngày 5 tháng 5 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Khoảng không quảng cáo podcast có lập trình hiện được cung cấp cho các nhà quảng cáo ở Vương quốc Anh thông qua Amazon DSP. Các nhà quảng cáo có thể mua nguồn cung ứng podcast hỗn hợp đa dạng trên hàng nghìn chương trình dưới dạng khoảng không quảng cáo không được bảo đảm, bao gồm các podcast do Amazon sở hữu và điều hành (AmazonWondery Originals) cho nguồn cung ứng của bên thứ ba thông qua Amazon Publisher Direct.

Khi có thể truy cập độc quyền thông qua Amazon DSP, nhà quảng cáo sẽ có quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo chất lượng, các chức năng an toàn thương hiệu và báo cáo chiến dịch. Nhóm Creative Studio của Amazon Ads cũng sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ quảng cáo đầy đủ để đảm bảo thông điệp thương hiệu phù hợp với các đối tượng nghe podcast.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với lần ra mắt này, Amazon Ads mang đến cho các nhà quảng cáo cơ hội độc quyền để tiếp cận khoảng không quảng cáo trên toàn bộ mạng lưới podcast, cho phép có nhiều tùy chọn có lập trình hơn trong Amazon DSP. Quảng cáo podcast có lập trình hiện chỉ được cung cấp rộng rãi ở Vương quốc Anh và mang đến cho các thương hiệu một cách thức đơn giản hơn để truyền tải nội dung có liên quan và tiếp cận các đối tượng theo cách có lập trình.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP