Giới thiệu về trạng thái đối tác – chương trình công nhận toàn cầu dành cho các đối tác quảng cáo

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt trạng thái đối tác, một chương trình công nhận toàn cầu dành cho các thành viên Mạng lưới Đối tác quảng cáo. Thông qua trạng thái này, chúng tôi công nhận các đối tác có chuyên môn và tương tác với Amazon Ads, đồng thời mang lại tăng trưởng cho nhà quảng cáo. Chúng tôi cung cấp hai cấp trạng thái, nâng cao và đã được xác minh, dựa trên dữ liệu từ Mạng lưới Đối tác.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các đối tác giành được trạng thái sẽ hưởng các lợi ích bao gồm một huy hiệu thể hiện cấp độ trạng thái đã đạt được, cơ hội giới thiệu trạng thái của mình trong tài liệu tiếp thị và được liệt kê trong thư mục đối tác cập nhật trong đó nhấn mạnh trạng thái đã đạt được. Các nhà quảng cáo có thể coi trạng thái đối tác là một điểm dữ liệu khi quyết định làm việc với một đối tác; họ có thể tìm hiểu thư mục đối tác để tìm các đối tác có thể hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của họ.

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các thành viên của Mạng lưới Đối tác Amazon Ads có cơ hội giành được trạng thái và sử dụng các huy hiệu trạng thái, cấp độ trạng thái có liên quan trong tài liệu tiếp thị riêng. Các nhà quảng cáo đang tìm kiếm đối tác có thể coi trạng thái đối tác là một điểm dữ liệu trong lựa chọn của mình.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Các đối tác có thể xem trạng thái của mình trong phần Tổng quan của Mạng lưới Đối tác và tìm vị trí huy hiệu trong phần Tài sản Đối tác.
  • Các nhà quảng cáo có thể thấy các đối tác có trạng thái trong thư mục đối tác.