Thông báo ra mắt tính năng

Tiện ích dự báo tương tác theo thời gian thực dành cho khoảng không quảng cáo video được đảm bảo ở Đức

Ngày 14 tháng 11 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo ở Đức đặt mua loại mục hàng giao dịch video trên Amazon hiện giờ có thể xem dự báo số lượt hiển thị và mức chi tiêu thông qua tiện ích dự báo tương tác.

Mục hàng video truyền hình trực tuyến

Trang thông tin về mục hàng Amazon DSP với tiện ích dự báo tương tác được hiển thị ở bên phải

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây khi đặt mua các mục hàng giao dịch video trên Amazon và khi sửa đổi cài đặt cho các mục hàng này, các nhà quảng cáo không thấy được tác động đến số lượt hiển thị có sẵn và dự báo mức chi tiêu. Tiện ích dự báo tương tác giải quyết vấn đề này bằng cách hiển thị tiện ích dự báo ngay bên trong các mục hàng ở phía bên phải của trang thiết lập mục hàng. Khi nhà quảng cáo điều chỉnh cài đặt cho các mục hàng, họ có thể xem ngay tác động đến số lượt hiển thị có sẵn và mức chi tiêu.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Đức

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Người dùng tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?