Thông báo ra mắt tính năng

Tiện ích dự báo tương tác theo thời gian thực hiện đã có ở Ấn Độ

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Khi đặt hoặc chỉnh sửa các mục hàng trên Amazon DSP, các nhà quảng cáo ở Ấn Độ giờ đây có thể xem trực tiếp kết quả dự báo chi tiêu và các lượt hiển thị thông qua tiện ích dự báo tương tác trong thời gian thực.

Tiện ích dự báo hiển thị nội tuyến ở phía bên phải của trang mục hàng. Tiện ích này cung cấp dự báo trong thời gian thực khi các mục tiêu cần nhắm và cài đặt mục hàng được chọn.

Tiện ích dự báo hiển thị nội tuyến ở phía bên phải của trang mục hàng. Tiện ích này cung cấp dự báo trong thời gian thực khi các mục tiêu cần nhắm và cài đặt mục hàng được chọn.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước khi áp dụng tính năng này, các nhà quảng cáo ở Ấn Độ sử dụng trang dự báo để xem kết quả dự báo. Trải nghiệm xem trang trước đó bị ngắt kết nối với trải nghiệm đặt mua do có yêu cầu truy cập trang bổ sung để xem kể quả dự báo. Việc áp dụng tiện ích dự báo tương tác trên cùng trang cài đặt mục hàng đã giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm so với việc phải truy cập thêm một trang khác để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu gánh nặng vận hành cho các nhà quảng cáo.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP