Thông tin chi tiết về đối tượng trùng lặp hiện đã có trên bản cập nhật của API Amazon Advertising

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo sử dụng Amazon DSPSponsored Display hiện có thể khôi phục thông tin chi tiết về nhóm đối tượng hàng đầu trùng lặp với một đối tượng nhất định qua API Amazon Advertising. Một phiên bản mới của API đã ra mắt với ba tính năng mới giúp bạn tạo và áp dụng thông tin chi tiết hiệu quả hơn:

maxResults cho phép bạn chỉ định số lượng đối tượng trùng lặp lên đến 500 bạn muốn thu được kết quả trong một lần.
forecastedDailyReach cho biết số lượng thiết bị riêng biệt ước tính có thể tiếp cận được trên tất cả các loại khoảng không quảng cáo khi đối tượng được đưa vào chiến dịch.
forecastedDailyImpressions cho biết số lượt hiển thị ước tính có thể đạt được trên tất cả các loại khoảng không quảng cáo khi đối tượng được đưa vào chiến dịch.

Để sử dụng API, trước tiên bạn nên tích hợp với API /audiences/list. API này sẽ cho phép bạn tìm kiếm các đối tượng có sẵn mà có thể dùng làm đầu vào để tạo đối tượng trùng lặp.

Tại sao điều này quan trọng?

Đối tượng trùng lặp giúp bạn biết các đối tượng khác tương tự với đối tượng bạn muốn nhắm đến mà bạn có thể muốn cân nhắc đưa vào chiến dịch hiển thị của mình.

Tính năng này có ở đâu?

Amazon DSP

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan
 • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út
 • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ, Úc, Nhật Bản

Sponsored Display

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada,
 • Châu Âu: Pháp, Ý, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Đức
 • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Amazon DSP Chế độ tự phục vụ
 • Nhà cung cấp
 • Người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Amazon DSP
 • Bảng điều khiển quảng cáo