Đề xuất danh mục cải tiến cho Sponsored Display

Ngày 3 tháng 5 năm 2021

Những gì đã được ra mắt?

Chúng tôi đã đưa ra các đề xuất cải tiến về nhắm mục tiêu danh mục cho Sponsored Display trong bảng điều khiển Amazon Advertising ở Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nhật Bản, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Khi các nhà quảng cáo Sponsored Display gửi danh sách các sản phẩm để quảng cáo, họ hiện tại sẽ nhận được các đề xuất cải tiến trong phần danh mục được nhắm mục tiêu của bảng điều khiển. Các đề xuất hiện được xếp hạng theo xác suất thúc đẩy tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao hơn cho các sản phẩm được quảng cáo đã chọn. Điều này giúp bạn khởi tạo chiến dịch một cách nhanh chóng và có thể cải thiện việc cân nhắc sản phẩm và thương hiệu.

Các đề xuất cải tiến cũng có sẵn thông qua API Amazon Advertising. Để biết thêm thông tin về API, vui lòng xem tài liệu Sponsored Display cập nhật của chúng tôi.

Tính năng có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán

Tôi có thể truy cập ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • API Amazon Advertising