Thông báo ra mắt tính năng

Cải thiện hiệu suất chiến dịch quảng bá ứng dụng với các tín hiệu sự kiện của bên thứ nhất

Ngày 18 tháng 3 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt tính năng hỗ trợ nhập các lượt chuyển đổi ứng dụng Android và Fire TV/Tablet từ các đối tác đo lường di động đã được phê duyệt. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể tận dụng các tín hiệu ứng dụng của riêng họ cho mục đích đo lường chiến dịch, tối ưu hóa và xây dựng đối tượng khách hàng.

kiểm tra nhà quảng cáo

Xem và quản lý ứng dụng của bạn trong Trình quản lý sự kiện

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Việc đo lường các lượt chuyển đổi ngoài Amazon trước đây chỉ giới hạn ở các trường hợp sử dụng trên web và ngoại tuyến. Với tính năng tích hợp với các đối tác Đo lường di động mới, các nhà tiếp thị ứng dụng giờ đây có thể cung cấp tín hiệu ứng dụng của riêng họ cho Amazon DSP để đo lường và cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Dịch vụ quản lý
 • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Đối tác Đo lường di động?

 • Điều chỉnh
 • Kochava
 • Singular

Dành riêng cho API

Nhà quảng cáo có thể truy cập các điểm cuối mới để quản lý các ứng dụng và đối tác Đo lường di động đã đăng ký của họ. Các điểm cuối mới được lồng vào Amazon Ads API/Conversion API.

 • Danh sách đăng ký ứng dụng đối tác Đo lường di động: /accounts/{accountId}/dsp/mobileMeasurementPartners/list
 • Tạo đăng ký ứng dụng đối tác Đo lường di động mới: /accounts/{accountId}/dsp/mobileMeasurementPartners
 • Cập nhật quy trình đăng ký ứng dụng đối tác Đo lường di động: /accounts/{accountId}/dsp/mobileMeasurementPartners
 • Đánh dấu mục đăng ký ứng dụng đối tác Đo lường di động là đã xóa: /accounts/{accountId}/dsp/mobileMeasurementPartners/delete
 • Truy xuất ứng dụng đối tác Đo lường di động để biết ConversionDefinition: /accounts/{accountId}/dsp/conversionDefinitions/{conversionDefinitionId}/mobileMeasurementPartnerAppRegistration