Mở rộng phạm vi tiếp cận của thương hiệu với tài trợ cho ứng dụng What to Watch của IMDb

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Ứng dụng What to Watch của IMDb mang đến cho khách hàng Fire TV một bộ sưu tập các trò chơi nhỏ đơn giản và thú vị để giúp cả gia đình trả lời “chúng ta nên xem gì tối nay?”. Mỗi trò chơi nhỏ tương tác có một cách thú vị riêng cho một cá nhân hoặc nhóm có số người tùy ý để xác định những gì họ muốn xem.

Ứng dụng What to Watch của IMDb đã đưa ra một tài trợ cho trò chơi “Quick Draw Challenge”. Cách thức này cho phép các nhà quảng cáo điều chỉnh phù hợp với các nội dung đề xuất theo chủ đề, có lồng ghép trò chơi cho các bộ phim hoặc chương trình truyền hình. Tài trợ này bao gồm xây dựng thương hiệu nhà quảng cáo và các lựa chọn cho cả thương hiệu giải trí và ngoài giải trí.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo giờ đây có cơ hội tiếp cận các đối tượng trong những khoảnh khắc ra quyết định quan trọng bằng việc điều chỉnh phù hợp với các trò chơi nhỏ vui nhộn và tương tác nhằm giải quyết sự thiếu khả năng ra quyết định của người dùng khi lựa chọn nội dung:

  1. Giúp thúc đẩy khả năng khám phá nội dung
  2. Điều chỉnh phù hợp với các danh mục nội dung phim và truyền hình có liên quan (đó là du lịch, thời trang, ẩm thực, v.v.)
  3. Giúp gia tăng mức độ yêu thích với thương hiệu bằng việc sở hữu những khoảnh khắc vui vẻ và tương tác cho cả gia đình thông qua hình thức tài trợ tích hợp nội dung gốc

Ví dụ về ứng dụng What to What của IMDb trên Fire TV

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Ứng dụng What to Watch của IMDb trên Fire TV

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • US

Kết nối với nhân viên quản lý khách hàng ngay hôm nay

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi để làm hài lòng khách hàng và đạt được kết quả có ý nghĩa.