Thông báo ra mắt tính năng

Quảng cáo hiển thị trên Fire TV ra mắt tại Úc và Hà Lan

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà cung cấp nội dung và ứng dụng giải trí (SVOD, AVOD, TVOD) giờ đây có thể chạy các chiến dịch quảng cáo hiển thị trên Fire TV. Những quảng cáo này xuất hiện trên màn hình chính của Fire TV và giúp các nhà quảng cáo thu hút khách hàng khi họ duyệt tìm và khám phá nội dung phát trực tuyến. Định dạng quảng cáo đầu tiên mà các nhà quảng cáo tại Úc và Hà Lan có thể sử dụng là Ô được tài trợ. Ô được tài trợ là vị trí quảng cáo được tính phí theo mỗi lần nhấp chuột, xuất hiện trong một hàng và cho phép quảng bá các ô nội dung và ứng dụng trên Fire TV. Ô được tài trợ xuất hiện dưới dạng các ô hòa hợp với nội dung gốc của trải nghiệm hiện tại.

Các nhà quảng cáo ở Úc và Hà Lan bây giờ có thể chạy quảng cáo hiển thị trên Fire TV

Các nhà quảng cáo ở Úc và Hà Lan bây giờ có thể chạy quảng cáo hiển thị trên Fire TV

Ô được tài trợ có thể giúp thúc đẩy khám phá và tương tác với nội dung của bạn

Ô được tài trợ có thể giúp thúc đẩy khám phá và tương tác với nội dung của bạn

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với sự ra mắt của quảng cáo hiển thị trên Fire TV tại các địa phương này, các nhà quảng cáo tại Úc và Hà Lan giờ đây sẽ có cơ hội chạy các chiến dịch quảng cáo để nâng cao nhận thức và mức độ cân nhắc đối với nội dung được quảng bá của mình.

  • Thúc đẩy khả năng khám phá nội dung
  • Tiếp cận các đối tượng có liên quan
  • Tạo chiến dịch nhanh chóng

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Hà Lan
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc

Ai có thể sử dụng tính năng này?

    Các nhà cung cấp nội dung và ứng dụng giải trí tự phục vụ. Quảng cáo hiển thị trên Fire TV có sẵn cho các nhà phát triển ứng dụng Fire TV, Prime Video Channels, nhà xuất bản Prime Video Direct và nhà phân phối phim.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo