Thông báo ra mắt tính năng

Quảng cáo hiển thị Fire TV triển khai tính năng Màn hình chờ Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh

Ngày 6 tháng 3 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà phát triển ứng dụng Fire TV, các nhà xuất bản Prime Video Channels, Prime Video Direct và các nhà phân phối phim giờ đây có thể chạy các chiến dịch quảng cáo hiển thị trên Màn hình chờ của Fire TV ở Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Các vị trí quảng cáo toàn màn hình này xuất hiện trên màn hình chủ Fire TV sau một khoảng thời gian không hoạt động, cho phép khách hàng khám phá các gói thuê bao mới và các nội dung mà họ có thể bỏ qua nếu không gặp các nội dung này.

phát quảng cáo hiển thị trên Màn hình chờ của Fire TV

Nhà quảng cáo giờ đây có thể chạy quảng cáo hiển thị trên Màn hình chờ của Fire TV

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với tính năng Màn h ình chờ, các nhà quảng cáo tại các thị trường này giờ đây sẽ có cơ hội chạy các chiến dịch quảng cáo thu hút nhận thức và tỷ lệ cân nhắc đối với nội dung quảng cáo của mình.

  • Thúc đẩy khả năng khám phá nội dung
  • Tiếp cận các đối tượng có liên quan
  • Tạo chiến dịch nhanh chóng

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng?

  • Quảng cáo hiển thị trên Fire TV có sẵn cho các nhà phát triển ứng dụng Fire TV, Prime Video channels, nhà xuất bản Prime Video direct và nhà phân phối phim.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo