Thông báo ra mắt tính năng

Mở rộng phạm vi tiếp cận trong khi vẫn duy trì mức độ liên quan với tính năng khách hàng tương tự của Amazon Marketing Cloud

Ngày 6 tháng 12 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể sử dụng Amazon Marketing Cloud (AMC) để tạo các nhóm khách hàng tương tự bao gồm những người có chung đặc điểm với khách hàng có giá trị cao của họ. Cụ thể, các nhà quảng cáo có thể xác định “đối tượng khách hàng gốc”, thường là một nhóm khách hàng có giá trị cao, sử dụng các tín hiệu nhiều nguồn trong AMC. Mô hình học máy AWS được nhúng trong tính năng này xử lý “đối tượng khách hàng gốc”, tìm nhiều khách hàng tiềm năng có chung các đặc điểm giống như “đối tượng khách hàng gốc” và tạo nhóm khách hàng tương tự sẵn dùng trong các chiến dịch Amazon DSP. Tính năng này cho phép các nhà quảng cáo khám phá nhiều khách hàng có tiềm năng cao hơn một cách dễ dàng và đơn giản, từ đó giúp họ mở rộng phạm vi tiếp cận trong khi vẫn duy trì mức độ liên quan.

Tạo đối tượng khách hàng


Tab đối tượng khách hàng trong giao diện người dùng AMC

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Nhiều nhà quảng cáo đã sử dụng tính năng đối tượng khách hàng dựa trên quy tắc trong AMC để tạo các nhóm đối tượng khách hàng tùy chỉnh dựa trên mức độ tương tác với quảng cáo trong quá khứ, hoạt động mua sắm và các đặc điểm khác của họ. Với sự ra mắt của tính năng khách hàng tương tự trong AMC, nhà quảng cáo có thể tiếp tục tận dụng các tín hiệu phong phú và khả năng truy vấn linh hoạt mà họ vẫn được hưởng từ tính năng đối tượng khách hàng dựa trên quy tắc, đồng thời tạo ra nhiều nhóm khách hàng lớn hơn bao gồm những người từ nhóm các đối tượng khách hàng Amazon Ads chung. Những khách hàng tương tự này phù hợp cho các chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng và bổ sung cho các tùy chọn đối tượng khách hàng dựa trên quy tắc thường được sử dụng cho mục đích tiếp thị lại và loại trừ.

Mặc dù Amazon DSP hiện đã hỗ trợ các nhà quảng cáo xây dựng khách hàng tương tự dựa trên các tín hiệu của riêng họ, nhưng tính năng khách hàng tương tự của AMC cho phép các nhà quảng cáo sử dụng tín hiệu từ nhiều nguồn để xây dựng “đối tượng khách hàng gốc”, qua đó giúp họ sử dụng các mẫu hình tương tác và chuyển đổi trên các phương tiện và gian hàng Amazon để xác định khách hàng có giá trị cao cũng như khám phá các khách hàng có tiềm năng cao.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Người dùng Amazon Marketing Cloud

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Dành riêng cho API