Phí bản quyền ước tính của Các trang chuẩn hóa phiên bản Kindle

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Những gì đã được triển khai?

Để giúp các tác giả đo lường tốt hơn tác động của quảng cáo đến sách điện tử Kindle của họ được đăng ký trên Kindle Unlimited, chúng tôi đã thêm Phí bản quyền ước tính của Các trang chuẩn hóa phiên bản Kindle (KENP) vào trang tổng quát hiệu suất của bạn. Chỉ số này ước tính tiền bản quyền được phân bổ cho chiến dịch Sponsored Products của bạn từ những khách hàng mượn sách của bạn từ Kindle Unlimited hoặc Thư viện cho mượn của chủ sở hữu Kindle.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Tại thời điểm này, Phí bản quyền ước tính của Các trang chuẩn hóa phiên bản Kindle (KENP) có sẵn cho các tác giả KDP đang quảng cáo tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Áo. Hãy nhớ rằng số liệu này chỉ là ước tính. Nếu phạm vi ngày báo cáo bao gồm những ngày trước khi KDP Select Global Fund được công bố, chúng tôi sẽ sử dụng tỷ lệ KENP của tháng trước để ước tính phí bản quyền.

Để xem KENP Royalties ước tính trong trang tổng quan của bạn, hãy sử dụng công cụ chọn cột để tùy chỉnh từng trang tổng quan của bạn và hiển thị số liệu, với dữ liệu được báo cáo từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. Bạn cũng có thể xem KENP Read (số lượng trang chuẩn hóa ước tính được phân bổ cho chiến dịch Sponsored Products của bạn) bên cạnh phí bản quyền khi tùy chỉnh cột trong trang tổng quan của bạn.

Vậy chính xác thì KENP Royalties cho bạn biết những gì? Giả sử số lượt nhấp chuột của khách hàng vào quảng cáo Sponsored Product có bao gồm Sách điện tử Kindle của bạn và sau đó mượn sách thông qua Kindle Unlimited. Nếu khách hàng đọc 120 trang chuẩn hóa vào ngày 1, chúng tôi sẽ phân bổ phí bản quyền có liên quan cho ngày 1 trong trang tổng quan chiến dịch và báo cáo có thể tải xuống của bạn. Nếu khách hàng đọc phần còn lại trong cuốn sách của bạn—giả sử 100 trang—vào ngày 2, chúng tôi sẽ báo cáo phí bản quyền có liên quan cho ngày 2.

Tìm hiểu thêm về chỉ số mới trên trang trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Khám phá các giải pháp tiếp thị sách.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tác giả KDP
 • Kênh

 • Bảng điều khiển quảng cáo