Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Tạo giao dịch với các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch hiện có sẵn trên toàn cầu trong Amazon DSP

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch hiện có sẵn thông qua Amazon DSP cho các nhà quảng cáo tự phục vụ trên toàn cầu. Việc ra mắt các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch giúp tăng cường các giải pháp mua video Twitch có lập trình bằng cách ra mắt một khoảng không quảng cáo không đảm bảo mới phù hợp hoàn toàn giữa hoạt động mua quảng cáo được đảm bảo trong Twitch và mua trên thị trường mở về mức giá và mức độ ưu tiên của hàng tồn kho. Các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch cũng cho phép các nhà quảng cáo tận dụng các giải pháp chọn mục tiêu theo ngữ cảnh phổ biến của Twitch thông qua Amazon DSP, cho dù là qua một loạt giao dịch mua trên Twitch để tối đa hóa phạm vi tiếp cận hay một cách tiếp cận phù hợp hơn qua bất kỳ bộ sưu tập theo ngữ cảnh nào của Twitch, chẳng hạn như nội dung trò chơi phổ biến, lối sống hoặc đối tượng khách hàng chơi game.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch nâng cao trải nghiệm mua quảng cáo bằng cách cung cấp cho các nhà quảng cáo sự chắc chắn về mức giá mà họ mong muốn cũng như ưu tiên phân phối so với phiên đấu giá mở mà không phải trả thêm khoản phí nào cho dịch vụ phân phối đảm bảo. Các ưu đãi ưu tiên cao cấp cũng cho phép các nhà quảng cáo duy trì sự linh hoạt trong việc phân phối - chẳng hạn như khả năng tận dụng lợi thế khi nguồn cung hoặc lượng người xem trên Twitch tăng lên, như trong trường hợp các sự kiện có mức độ tương tác cao - mà họ sẽ không được hưởng trong một sản phẩm được đảm bảo đầy đủ. Ngoài ra, các ưu đãi ưu tiên cao cấp của Twitch lần đầu tiên cho phép nhà quảng cáo tận dụng các giải pháp chọn mục tiêu theo ngữ cảnh trên Twitch thông qua Amazon DSP, từ đó hỗ trợ họ xây dựng chiến dịch với các giải pháp chọn mục tiêu theo ngữ cảnh giúp nâng cao nhận thức và tương tác với đối tượng khách hàng phù hợp nhất trên Twitch cho thương hiệu của bạn.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Amazon DSP

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà quảng cáo tự phục vụ Amazon DSP

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • SE
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • JP