Quy định ngân sách hiện đã có sẵn trong Bảng điều khiển quảng cáo Amazon Advertising trên toàn cầu

12 tháng 8 năm 2021

Những gì đã ra mắt?

Nhà quảng cáo giờ đây có thể đặt ngân sách chiến dịch trước bằng cách sử dụng hai loại quy định ngân sách cho Sponsored Products. Quy định ngân sách giúp nhà quảng cáo không phải điều chỉnh ngân sách theo cách thủ công. Bạn có thể đặt quy định ngân sách cho các ngày cụ thể và các sự kiện mua sắm.

Hai loại quy định ngân sách:

 • Các quy định dựa trên lịch trình cho phép bạn đặt ngân sách trước cho các sự kiện đặc biệt như Prime Day hoặc dựa trên một khoảng thời gian tùy chỉnh. Quy định sẽ tăng ngân sách chiến dịch theo tỷ lệ phần trăm bạn chỉ định trong phạm vi ngày bạn đã đặt trong mục quy định hoặc trong suốt sự kiện đặc biệt đã được chọn. Lưu ý: Chúng tôi sẽ đề xuất các sự kiện dựa trên các sản phẩm trong chiến dịch của bạn khi chúng tôi dự đoán rằng nhu cầu đối với sản phẩm sẽ tăng lên và bạn cần tăng ngân sách. Nếu bạn xóa hoặc cập nhật sản phẩm trong chiến dịch, chúng tôi sẽ không xóa quy định đó, nhưng các nội dung đề xuất có thể thay đổi.
 • Các quy định dựa trên hiệu suất cho phép bạn đặt các quy định để tăng ngân sách cho chiến dịch Sponsored Products chỉ khi chiến dịch của bạn đáp ứng được ngưỡng hiệu suất nhất định bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chiến dịch như chi phí quảng cáo bán hàng (ACOS), tỷ lệ nhấp (CTR) và Tỉ lệ chuyển đổi ( CVR). Chúng tôi tính toán các chỉ số này bằng cách sử dụng dữ liệu trong 7 ngày trước đó. Các chiến dịch phải có ngân sách hàng ngày tối thiểu là $10 để sử dụng các quy định dựa trên hiệu suất.

Tại sao điều này quan trọng?

Quy định ngân sách cho phép bạn tự động tăng ngân sách dựa trên khung thời gian đã chọn để giúp ngăn các chiến dịch bị vượt ngoài ngân sách và giảm thiểu rủi ro bỏ lỡ cơ hội do ngân sách không đủ. Đối với các quy định dựa trên lịch trình, bạn có thể chọn từ các sự kiện mua sắm được Amazon đề xuất (ví dụ: Ngày Valentine hoặc Prime Day), hoặc bạn có thể chọn một khoảng thời gian tùy chỉnh và lặp lại hàng ngày hoặc hàng tuần.

Lợi ích:

 • Cải thiện cơ hội bán hàng: Bạn có thể sử dụng quy định ngân sách để giúp đảm bảo rằng các chiến dịch có hiệu suất cao không vượt ngoài ngân sách. Điều này giúp giảm bỏ lỡ cơ hội và giúp cải thiện cơ hội nhận thêm lượt nhấp chuột và doanh số.
 • Nội dung đề xuất ngân sách: Trong các sự kiện mua sắm, chúng tôi sẽ cung cấp ngân sách đề xuất dựa trên lịch sử hoạt động mua sắm. Sử dụng nội dung đề xuất sự kiện có thể giúp đảm bảo chiến dịch của bạn có đủ ngân sách cho các sự kiện mua sắm quan trọng.
 • Lập kế hoạch ngân sách trước: Đặt quy định ngân sách giúp bạn lập kế hoạch và đặt ngân sách chiến dịch trước cho các sự kiện bán hàng và dịp lễ.
 • Tránh thao tác thủ công: Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách đặt các quy định ngân sách cho phép tự động tăng ngân sách chiến dịch cho các sự kiện chiến lược thay vì phải điều chỉnh chiến dịch theo cách thủ công.

Tính năng này hiện có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
 • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo
 • API Amazon Advertising