Quản lý chiến dịch Amazon DSP bằng trang tính hàng loạt tại Mỹ

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể tạo và cập nhật đơn hàng và dòng chi tiết cho Hiển thị tiêu chuẩn, Nền tảng quảng cáo trên Amazon (AAP) – Ứng dụng di động, màn hình và video Amazon Mobile và liên kết nội dung sáng tạo hàng loạt, thông qua các trang tính hàng loạt, chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bạn có thể truy cập trang tổng quan của trang tính hàng loạt trong menu thao tác Hàng loạt trong tab Chiến dịch. Thao tác hàng loạt cũng có thể được khởi động trong trang Dòng chi tiết hoặc Đơn hàng. Bạn giờ đây có thể thực hiện các thao tác nhập hoặc xuất các cài đặt dòng chi tiết hoặc cài đặt ở mức độ đơn hàng trên nhiều đơn hàng và trên nhiều nhà quảng cáo trong một trang tính duy nhất. Ngoài ra, bạn có thể truy cập 20 tệp trang tính hàng loạt gần đây nhất để tải xuống hoặc tái sử dụng.

Khu vực khả dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP