DoubleVerify – ngữ cảnh tùy chỉnh

Ngày 16 tháng 11 năm 2020

Những gì đã được ra mắt?

Amazon DSP hiện hỗ trợ sản phẩm nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tùy chỉnh DoubleVerify (DV). Tính năng này đã có mặt trên toàn thế giới cho các mục dòng chi tiết hiển thị tiêu chuẩn, ứng dụng di động và video chạy trên các nguồn cấp dữ liệu bên thứ ba. Bằng cách bật nhắm mục tiêu trước khi đặt giá thầu, bạn có thể nhắm mục tiêu nguồn cấp dữ liệu theo ngữ cảnh dựa trên phân loại của DV.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tùy chỉnh của DoubleVerify cho phép các nhà quảng cáo tận dụng bản thể của DV (mối quan hệ giữa bộ danh mục hoặc khái niệm) và chuyên môn về an toàn thương hiệu để nâng cao hiệu quả của các chiến dịch theo ngữ cảnh. DV hỗ trợ các danh mục theo ngữ cảnh tiếp cận các danh mục của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Cấp 1 và Cấp 2, danh mục bổ sung hành vi, danh mục theo mùa và các danh mục tùy chỉnh dành riêng cho từng thương hiệu.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP