Thông qua Amazon DSP, Amazon Ads hiện đã giúp các thương hiệu chạy quảng cáo theo chương trình trên bảng điện tử ở các cửa hàng thực

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon Ads đang tạo ra một không gian quảng cáo mới giúp các thương hiệu tạo chiến dịch trên Amazon DSP để chạy quảng cáo trên bảng điện tử tại các cửa hàng truyền thống, cho phép khách hàng xem hoặc tương tác với một thương hiệu trong môi trường thực, ngay tại thời điểm mua hàng. Từ trước tới nay, các thương hiệu thường quảng cáo trên bảng điện tử ở các cửa hàng truyền thống qua hình thức tài trợ. Giờ là lần đầu tiên họ có thể quảng bá sản phẩm theo chương trình tại các cửa hàng thực của Amazon.

Amazon Ads đưa ra báo cáo về lượt hiển thị và phân tích mức tăng doanh số cho các cửa hàng Amazon Fresh để giúp thương hiệu tối ưu hóa chiến dịch.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Hiện nay, một nhóm thương hiệu nhất định chạy quảng cáo ở cửa hàng trong cả năm. Khi chạy quảng cáo trên bảng điện tử, khách hàng sẽ thấy nhiều quảng cáo đa dạng hơn, phù hợp hơn đã được lập trình sẵn. Qua đó, khách hàng sẽ khám phá nhiều thương hiệu hơn và nâng cao trải nghiệm tổng thể.

Dưới đây là ví dụ về quảng cáo trên bảng điện tử

Sắp ra mắt: Tích hợp với các gian hàng Amazon Go

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • US

Kết nối với nhân viên quản lý khách hàng ngay hôm nay

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi để làm hài lòng khách hàng và đạt được kết quả có ý nghĩa.