Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Chỉ số lượt xem trang chi tiết từ khách hàng mới đối với thương hiệu hiện đã có sẵn trên toàn cầu thông qua giao diện người dùng DSP và các báo cáo có thể tải về

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể truy cập các chỉ số về lượt xem trang chi tiết từ khách hàng mới đối với thương hiệu thông qua API Amazon Ads. Chỉ số lượt xem trang chi tiết từ khách hàng mới đối với thương hiệu báo cáo số lượt xem trang chi tiết mới từ những người mua chưa xem trang chi tiết trong 365 ngày qua với một ASIN của cùng thương hiệu.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Chỉ số lượt xem trang chi tiết từ khách hàng mới đối với thương hiệu giúp các nhà quảng cáo nắm được tác động có thể đo lường của các chiến dịch DSP trong việc thúc đẩy người mua hàng cân nhắc thương hiệu. Các nhà quảng cáo có thể sử dụng những thông tin chi tiết này để đưa ra quyết định về tối ưu hóa chiến dịch và phân bổ ngân sách.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Người bán và nhà cung cấp đã đăng ký

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • UK
Trung Đông
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG