Thông báo ra mắt tính năng

Amazon mở rộng các khu vực thị trường được chỉ định (DMA) và giới hạn ngân sách cho các chiến dịch địa phương

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng giới hạn lựa chọn khu vực thị trường được chỉ định (DMA) và ngân sách mục hàng cho phạm vi tiếp cận giá trị của Truyền hình trực tuyến (STV) tại địa phương và các sản phẩm có phạm vi tiếp cận cao cấp của STV tại địa phương. Do đó, các nhà quảng cáo địa phương có thể tăng phạm vi tiếp cận - điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp mới nổi - sao cho phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của họ.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây, các sản phẩm quảng cáo địa phương của Amazon STV có giới hạn địa lý và ngân sách cố định nhằm phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) cấp siêu địa phương. Đợt phát hành này loại bỏ giới hạn đối với các nhà quảng cáo địa phương mới nổi bằng cách cho phép họ tiếp cận nhiều khu vực thị trường hơn và tăng ngân sách để mở rộng phạm vi tiếp cận theo tốc độ tăng trưởng của mình.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo địa phương mới nổi
  • Đối tác kênh
  • Các nhà quảng cáo cấp siêu địa phương và là SMB
  • Các đại lý đặt trước chiến dịch địa phương có sử dụng giải pháp tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?