Xây dựng báo cáo giao dịch với các chỉ số giá thầu bằng cách sử dụng mẫu báo cáo tùy chỉnh theo mẫu “Khoảng không quảng cáo” của Trung tâm báo cáo

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Trong Amazon DSP, khi bạn chọn “Phân tích “giao dịch”” trong mẫu “Khoảng không quảng cáo” của báo cáo tùy chỉnh của Trung tâm báo cáo, bạn giờ có thể tìm thấy các chỉ số giá thầu có sẵn để báo cáo. Bạn có thể đánh giá lại 4 chỉ số giá thầu cho mỗi giao dịch: Yêu cầu giá thầu, Tỷ lệ giá thầu (%), Phản hồi giá thầu và Tỷ lệ thắng (%). Xin lưu ý rằng yêu cầu giá thầu và tỷ lệ giá thầu % chỉ khả dụng khi chọn phân tích Nhà quảng cáo, Giao dịch và Cung cấp. Phản hồi giá thầu và Tỷ lệ thắng % có sẵn ở tất cả số nhỏ nhất ngoại trừ trang web.

Với việc bổ sung các chỉ số giá thầu trong Báo cáo tùy chỉnh, tùy chọn “Báo cáo giao dịch mới” cũ trong Trung tâm báo cáo sẽ không còn được hỗ trợ từ ngày 30/11/21. Vui lòng sử dụng mẫu “Inventory” mới cập nhật để tiến hành phân tích giao dịch chuyên sâu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với đại diện Amazon của bạn.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP