Các tính năng nâng cao tùy chỉnh cho quảng cáo truyền hình trực tuyến

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

Tính năng nào được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể mở rộng video thương hiệu hiện có của mình cho Quảng cáo truyền hình trực tuyến trên Amazon hoặc thông tin sản phẩm của thương hiệu tại Hoa Kỳ.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Studio quảng cáo truyền hình trực tuyến cho phép bạn bổ sung thông tin sản phẩm vào video và tạo một quảng cáo video mới. Thông tin sản phẩm có thể bao gồm các thuộc tính thương hiệu riêng của Amazon như chi tiết sản phẩm, huy hiệu của Amazon như xếp hạng sao và trạng thái đủ điều kiện cho Prime, hoặc lời kêu gọi hành động (CTA) cụ thể của Amazon. Ngoài ra, bạn có thể thêm hình ảnh sản phẩm, logo thương hiệu hoặc lời kêu gọi hành động tùy chỉnh của riêng mình. Thêm nữa, bạn có thể tạo nhiều phiên bản của video để kiểm tra và tìm hiểu với khách hàng của mình. Studio quảng cáo truyền hình trực tuyến có thể tăng thêm giá trị bằng cách cho phép bạn tái sử dụng các nội dung video hiện có và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ cụ thể cho đối tượng TV kết nối.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Dịch vụ quản lý
 • Kênh

 • Amazon DSP